dimarts, 9 de desembre del 2014

El CEDIM ingressa al seu fons noves imatges de l'Hotel de Santa Fe del Montseny

Aquesta setmana el CEDIM ha adquirit per al seu fons, unes imatges antigues de l'Hotel de Santa Fe del Montseny. Es tracta de fotografies postals realitzades a començaments del segle XX, de diferents perspectives de l'edifici. La troballa d'aquestes imatges ens ha permès conèixer noves dades sobre les fases de construcció de l'hotel i que fins ara eren desconegudes. Fruit de l'anàlisi de les imatges i de la documentació, podem assegurar que l'Hotel projectat per Lluís Domènech i Montaner i el seu fill Pere Domènech Roura va ser aixecat en dues etapes: la primera, del 1912, correspon a l'ala sud de l'edifici però conservant una antiga masia adossada a l'ermita que ja havia sofert ampliacions, i la segona del 1924 a l'ala perpendicular a l'ermita i l'ala sud. Aquesta segona fase va consistir en una remodelació de la masia, aixecant un pis més i afegint nous cossos per donar al conjunt l'aire de castell que encara es pot veure.
Imatge de l'Hotel de Santa Fe del Montseny corresponent a la primera fase, en què només s'havia construït una part de l'edifici al costat de la masia i l'ermita.