dissabte, 6 de febrer del 2016

El CEDIM demostra que el guix escultòric de l'escala de la Casa Domènech de Canet és una prova del balcó de la Casa Serrallés de Barcelona


Il·lustració de Natàlia Camino. (APAC-UPC)
El CEDIM ha fet, fa pocs dies, una nova troballa documental que ens permet aprofundir una mica més en l'arquitectura domenequiana. La representació femenina que es conserva a l'escala de cargol de la casa Domènech de Canet de Mar, és una prova de guix feta per Eusebi Arnau per a la Casa de Matilde Serrallés, al carrer Fontanella número 9 -avui 11- de Barcelona. Domènech i Montaner va realitzar a inicis de 1893, per a aquesta casa, un projecte de reforma de la façana, de la botiga de la planta baixa i del soterrani de l'immoble. Per a la façana, entre d'altres element decoratius, Domènech va plantejar fer una balustrada balconera escultòrica que resseguia tota l'amplada de l'edifici i la va decorar amb un escut d'estil germànic, custodiat per un griu rampant a la part central del balcó i amb una escultura femenina, integrada als balustres de la cantonada esquerra, i¡ que sustentava un altre escut també d'estil germànic.
Fins ara tots els estudis sempre havien conclòs que el modelat conservat a l'escala de la Casa museu de Canet corresponia a una prova inicial de la trona de l'església del Seminari de Comillas ja que s'argumentava que a l'escut s'hi representava el monograma IHS (Iesus Hominum Salvator) de la Companyia de Jesús. Ara bé, una vegada s'ha trobat el plànol original de la Casa Serrallès, l'equip de recerca del CEDIM no només ha pogut comprovar que el modelat de Canet és el guix original de l'escultura projectada a la casa del carrer Fontanella sinó que també s'ha pogut determinar que ho són el model de balustres. D'altra banda, s'ha pogut veure que a l'escut que es conserva a Canet de Mar s'hi representa les inicials MS -que es corresponen al nom i cognom de la propietària de l'immoble, Matilde Serrallès- i no pas el monograma jesuític com fins ara es pensava. 

Fragment del projecte de reforma de la façana de la Casa de Matilde Serralles. (ACB)


Detall del projece de balustrada de la Casa de Matilde Serralles amb la figura femenina conservada a la Casa Domènech
Carrer Fontanella de Barcelona, a inicis de segle XX. Es pot veure al fons la Casa Fontanella,
a la banda esquerra del carrer, enmarcada amb un requadre vermell