QUI SOM

El Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner és un centre de recerca, sense afany de lucre, fundat a Canet de Mar, l'abril de 2013.

L’objectiu bàsic del Centre d'Estudis és portar a terme estudis sobre Lluís Domènech i Montaner en totes les seves vessants. Per això es compta amb un equip pluridisciplinar de col·laboradors, format per historiadors, historiadors del l'art, escriptors, arquitectes i restauradors que porten a terme tot un ambiciós projecte de recerca que centra el seu camp d’investigació en:

· Arquitectura
· Nacionalisme
· Heràldica
· Història i arqueologia
· Art
· Bibliofília
· Llengua

L’àmbit d’actuació territorial del Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner és Catalunya, Mallorca i Cantàbria si bé estableix com a lloc preferent Barcelona, Reus i Canet ja que és on es concentra gran part de l’obra domenequiana.

La primera junta directiva del Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner va ser escollida el 14 d'abril de 2013 i s'ha renovat renovat en dues ocasions fins a l'actualitat d'acord al que marquen els estatuts de l'entitat. Actualment està formada per:

PRESIDÈNCIA

Carles Sàiz i Xiqués (Canet de Mar, 1974)

Llicenciat en història, va fer els cursos de doctorat, té el DEA en història contemporània i és professor de la UNED. És autor d’una trentena d’articles sobre Domènech i Montaner i dels llibres Lluís Domènech i Montaner 1849-1923. El llegat arquitectònic, polític i cultural a Canet de Mar (2008), Domènech i Montaner. Articles publicats 2008-2012 (2012). Epistolari Lluís Domènech i Montaner 1878-1903 (2013), Epistolari Lluís Domènech i Montaner 1904-1923 (2013), coautor de Lluís Domènech i Montaner (1849-1923). Obra arquitectònica raonada. Vol. 1 (2015) i  Lluís Domènech i Montaner (1849-1923). Obra arquitectònica raonada. Vol. 2 (2016) i d'El modernisme, Domènech i Montaner i el seu temps (2016), entre d'altres. 

És l’autor dels continguts museogràfics de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar, director de la revista Domenechiana i membre de l’equip de recerca del CEDIM.

SECRETARIA 

Maite Carbonell Martínez (Sant Pol de Mar, 1979) 

Llicenciada en Història, especialitzada en arqueologia. Estudia l’empremta de Lluís Domènech i Montaner en el camp del patrimoni i l’arqueologia catalana i és autora de diferents articles sobre l’arquitecte i dels llibres Lluís Domènech i Montaner (1849-1923). Obra arquitectònica raonada. Vol. 1 (2015) i  Lluís Domènech i Montaner (1849-1923). Obra arquitectònica raonada. Vol. 2 (2016). És membre de l’equip de recerca del CEDIM. TRESORERIA I GESTIÓ

Gemma Martí Rey (Canet de Mar, 1976)

Diplomada en Conservació i Restauració de Béns Culturals i estudiant del Màster de Gestió
Cultural a la UOC. És autora de diferents estudis domenequians i ha participat en diferents projectes de restauració d’obres de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner. És autora dels llibres Lluís Domènech i Montaner (1849-1923). Obra arquitectònica raonada. Vol. 1 (2015) i  Lluís Domènech i Montaner (1849-1923). Obra arquitectònica raonada. Vol. 2 (2016). És membre de l’equip de recerca del CEDIM.
VOCALS:

Sergi Alcalde Vilà (Canet de Mar, 1987)

Arquitecte tècnic i Enginyer en Edificació per la UPC. Combina diferents estudis sobre Lluís
Domènech i Montaner amb aixecaments de plànols dels edificis construïts per l’arquitecte. És autor dels llibres Lluís Domènech i Montaner (1849-1923). Obra arquitectònica raonada. Vol. 1 (2015) i  Lluís Domènech i Montaner (1849-1923). Obra arquitectònica raonada. Vol. 2 (2016) i El modernisme, Domènech i Montaner i el seu temps (2016). És membre de l’equip de recerca del CEDIM i tresorer de la junta directiva del Centre d'Estudis Canetencs.


Xavier Mas Gibert (Canet de Mar, 1942)

Escriptor. Autor de nombroses publicacions de poesia, assaig i història. És el president del
Centre d’Estudis Canetencs i ha estat guardonat amb diferents premis d’investigació. És membre de l’equip de recerca del CEDIM i autor de diferents articles sobre Lluís Domènech i Montaner com a intel·lectual. És autor dels llibres Lluís Domènech i Montaner (1849-1923). Obra arquitectònica raonada. Vol. 1 (2015) i  Lluís Domènech i Montaner (1849-1923). Obra arquitectònica raonada. Vol. 2 (2016).