TAULA DOMÈNECH




La Taula Lluís Domènech i Montaner és una aposta forta del Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Reus i l'Ajuntament de Canet de Mar. 

La Taula Domènech i Montaner ha de permetre coordinar i difondre les diferents activitats que es portin a terme conjuntament entre diferents ciutats domenequianes, així com també vol contribuir a establir una relació de comunicació entre els diferents propietaris domenequians. Per a més informació, www.tauladomenech.cat






























Acte de presentació de la Taula Domènech al Recinte Sant Pau Modernista, el 7 de setembre de 2017