CONGRÉS 2023

Amb motiu de l’Any Lluís Domènech i Montaner 2023 -en què es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte-, l’Ajuntament de Reus, l’Ajuntament de Canet de Mar i el Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner (CEDIM) ha organitzat el I Congrés Lluís Domènech i Montaner amb l’objectiu de contribuir amb noves aportacions sobre la vida i l’obra del pare del modernisme català.

El Congrés també vol fer una aposta per revalorar altres camps domenequians fins ara poc explorats. D'una banda, l’aportació de Domènech en la política catalanista d’entre segles i de l'altra, tot el seu llegat intel·lectual com a investigador d’història i  redescobridor del patrimoni antic del país. Tres disciplines que Domènech treballà intensament durant tota la seva vida, els resultats de les quals tendeixen a complementar-se, talment com si fossin vasos conductors, com a part d’un projecte global de reconstrucció nacional del país.

El Congrés Lluís Domènech i Montaner es configura, d'aquesta manera, com un viatge apassionant a la recerca del substrat personal de Domènech i Montaner que ens permetrà gaudir de la riquesa d’aquest personatge de projecció universal.PODEU VEURE LES GRAVACIONS DE LES 4 JORNADES DEL CONGRÉS AL CANAL DE YOUTUBE:
EIXOS DEL CONGRÉS

EIX 1: Domènech i Montaner, catalanisme i país

Divendres 28 d’abril 2023
Biblioteca P. Gual i Pujadas · Canet de Mar

Aquest primer eix del Congrés pretén aprofundir en l’empremta i el llegat polític de Domènech i Montaner durant els primers anys del moviment catalanista. La seva trajectòria, de més de quaranta anys d’activisme, ens permet fer moltes reflexions per a situar-lo com un teòric del nacionalisme que va contribuir intensament a forjar la Catalunya moderna.


EIX 2: Domènech i Montaner, a la recerca de l’arquitectura nacional

Dissabte 29 d’abril 2023
Fundació Antoni Tàpies · Barcelona

El segon eix aprofundeix en l’anàlisi de l’arquitectura domenequiana i les seves influències, els diferents materials i els mètodes constructius a partir de la reinterpretació dels estils del passat, que van permetre a Domènech formular el nou estil que el va consagrar com a una figura cabdal del modernisme català.


EIX 3: Domènech i Montaner i les arts decoratives

Divendres 5 de maig 2023
Sant Pau Recinte Modernista · Barcelona

El tercer eix se centra en l’anàlisi del repertori decoratiu de les obres domenequianes, un interessantíssim llenguatge icònic i simbòlic recuperat per Domènech, que integra totes les arts -escultura, pintura decorativa, esgrafiat, forja, vitrall, ebenisteria i ceràmica- i que contribueix a fer dels edificis domenequians obres d’art total.


EIX 4: Domènech i Montaner, resseguint les empremtes del passat

Dissabte 6 de maig 2023
El Círcol de Reus

El darrer eix del Congrés fixa la mirada en la vessant més erudita de Domènech i Montaner, tot ressaltant les seves recerques històriques, les investigacions sobre l’heràldica catalana i especialment els treballs pioners sobre el patrimoni més identitari del passat del país que l’avalen com un dels intel·lectuals més importants d’entre segles.PUBLICACIÓ

Les conferències inaugurals de cadascun dels eixos així com la quarantena de comunicacions que es van presentar durant el Congrés es publicaran en dos volums monogràfics (núm. 23-24-25-26) de la revista Domenechiana, els volums de la qual es presentaran aviat.

La revista Domenechiana és la revista del Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner. Fundada l'any 2003, és l'única publicació seriada dedicada a l'arquitecte. Amb periodicitat semestral, ha divulgat els  principals estudis que s'han fet aquests darrers anys al voltant de la figura i obra de Lluís Domènech i Montaner, fet que ha converrtit la publicació en un referent en el món acadèmic