dimarts, 30 de maig del 2023

Aquest matí els nens i nenes de 3r del FEDAC Canet han fet la visita LabDomènech als edificis de Domènech i Montaner i han fet el taller de dibuix