dijous, 18 de maig del 2023

Avui, al LabDomènech hem fet Ruta Íntima Lluís Domènechi Montaner per a l'Associació de Gent Gran de Canet L'Esplai