dimecres, 21 de juliol de 2021

La Gaseta Municipal de l'Ajuntament de Barcelona oficialitza la Taula Lluís Domènech i Montaner

La Gaseta Municipal de l'Ajuntament de Barcelona ha publicat l'acord de col·laboració per a la creació de la Taula Lluís Domènech i Montaner integrada per l'Institut Municipal de Paisatge Urbà de l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Canet de Mar, l'Ajuntament de Reus i les entitats Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner (CEDIM) i la Fundació Privada Lluís Domènech i Montaner.

L'acord, que s'ha anat signant aquestes darreres setmanes pels diferents representants de les diferents institucions, s'ha elevat a oficial ara amb la seva publicació. 

L'objecte de la signatura d'aquest protocol és materialitzar la col·laboració que mantenen aquestes entitats des de 2016 amb la organització dels Simposi Lluís Domènech i Montaner i refermar el compromís amb nous objectius:

- Situar la figura de Lluís Domènech i Montaner al nivell prominent que li correspon en el marc del Modernisme. 

- Desenvolupar tot un conjunt d'activitats i projectes tant a nivell científic com a divulgatiu, cultural, turístic, educatiu, etc. i amb la culminació amb l'organització de l'any 2023. 

- Establir contactes i col'laboracions amb les persones, entitats, empreses i institucions, vinculats/des amb la vida i I'obra de I'arquitecte. 

- Proporcionar assessorament patrimonial sobre els edificis per portar a terme la seva preservació i/o restauració i defensar la integritat de la seva producció arquitectònica. 

- Promoure la recerca i I'estudi sobre la personalitat de Lluís Domènech i Montaner. Els principals projectes que pretén desenvolupar la Taula són: 

- Organitzar la biennal del Simposi Lluís Domènech i Montaner i la pubficació de les comunicacions. 

- Dissenyar una ruta turística conjunta entre els municipis de Barcelona, Canet de Mar i Reus. 

- Organitzar el congrés internacional. 

- Creació de materials i activitats pedagÒgiques adreçades a centres educatius

- Celebració de la jornada de portes obertes als edificis.

- Sol'licitar a la Generalitat de Catalunya la declaració de l'any 2023 com a Any Domènech i Montaner.