OBJECTIUS

Un centre d’assessorament a institucions i col·lectius
El Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner assessorarà a institucions i col·lectius que s’interessin pel personatge així com els diferents propietaris dels edificis domenequians.

El Centre promourà l’interès per a la conservació i respecte de la seva obra arquitectònica, cercant-ne consciència pública, a través de la Xarxa Domènech.


Un centre documental i de bibliografia de referència
El Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner també té com objectiu la creació d’un arxiu documental digital i al mateix temps un arxiu fotogràfic domenequià, tant d’imatges actuals dels edificis com d’històriques per tal d’oferir-los als municipis i institucions que formin part de l'associació.


Un centre de divulgació de Domènech i Montaner
A partir de la recerca que portem a terme, publiquem semestralment la revista Domenechiana i també col·laborem al butlletí trimestral El Sot de l'Aubó.

D’altra banda, el Centre publica també treballs a diferents mitjans de comunicació i en revistes especialitzades per tal de difondre el llegat domenequià.

 
El Simposi Lluís Domènech i Montaner
El Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner té voluntat d’establir les bases d’un simposi domenequià, amb periodicitat anual, on es presentin diferents ponències al voltant de l’arquitecte.

Els resultats de les ponències del simposi també es publicaran dins la col·lecció editorial dedicada a l’arquitecte.