divendres, 14 d’agost del 2015

Estem treballant en el proper volum de la revista Domenechiana


El Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner està ultimant el continguts de la propera Domenechiana. La revista es presentarà el proper 19 de setembre, a les 19.15 hores, a la Casa Roura de Canet de Mar, que s'obrirà per l'ocasió per tal de poder fer-hi l'acte.
Quan acabi la presentació es donarà pas a una ruta teatralitzada per l'interior de l'edifici acompanyats per dos guies de luxe, Jacint de Capmany i Bonfús i Paquita Roura i Carnesoltas -que van ser qui van encarregar a Domènech i Montaner el projecte de la casa l'any 1891- i ens explicaran la història de l'edifici i diferents anècdotes de la construcció.
Per assistir a la presentació i a la ruta teatralitzada cal que envieu un correu electrònic a lluisdomenechmontaner@gmail.com per confirmar la vostra assistència atès que les places seran limitades. Us hi esperem!

dimarts, 7 de juliol del 2015

Ràdio Canet difón que el CEDIM ha presentat al·legacions al POUM de Canet de Mar per salvar obres de Domènech i Montaner


El Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner presenta al·legacions al POUM de Canet de Mar

Aquest matí el Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner ha presentat al registre de l'Ajuntament de Canet de Mar una al·legació al POUM on instem l'ens municipal a elevar de BPUD a BCIL (Bé Cultural d'Interès Local) el patrimoni industrial de la fàbrica Jover, obra de Lluís Domènech i Montaner, concretament la nau de producció (1900) i el vapor de la fàbrica, aquest darrer es correspon a l'ampliació que van encarregar a Lluís Domènech l'any 1909 i que va realitzar amb la col·laboració del seu fill Pere Domènech i Roura. 
 
L'al·legació presentada compta amb el suport d'ERC, CiU, Canetencs Independents, PP, PSC, Som Canet i la CUP, que conformen la totalitat de les forces polítiques del consistori canetenc des del passat mes de juny.
 
Reproduïm, a continuació, part del document del CEDIM:
 

 EXPOSEM:
 
Atès que el 19 de març de 2015, l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió plenària, va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Canet de Mar i, conseqüentment, va obrir el preceptiu període d’informació pública i de presentació d’al·legacions  per aquelles persones o entitats que ho consideressin oportú.
 
Atès que els elements arquitectònics i arqueològics singulars de Canet de Mar queden contemplats en el Pla Especial del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i elements d'interès històric aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, el 31 de maig de 2007 (DOG 25/9/2007).
 
Atès que durant la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) també es contemplava la possibilitat d'afegir nous edificis no catalogats fins aquell moment.
 
Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar ha incorporat al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), entre d’altres, l’estructura de voltes de l’antic vapor de can Jover i els pilars de fosa centrals de la nau Domènech i Montaner, situada també al recinte industrial de Can Jover (Ref. Cad 51843), amb un nivell de protecció de Bé amb Protecció Urbanística Documental (BPUD).
 
 M A N I F E S T E M
Que formulem al·legacions referent a la catalogació d'aquests elements patrimonials amb el nivell de protecció de BPUD i instem la corporació de l'Ajuntament de Canet de Mar a que protegeixi ambdós edificis esmentats (Nau Domènech i Montaner i Edifici del vapor de la fàbrica) amb el nivell de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).
 
I ens basem en les següents consideracions:
La nau industrial de can Jover és una obra de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner de l'any 1900. Fou un encàrrec dels fabricants locals Francesc Xavier Serra i Isidre Jover Lavera. Inicialment Domènech va proposar bastir dues naus industrials, horitzontals i simètriques, amb un edifici vapor al centre del complex, però el projecte va sobrepassar les possibilitats econòmiques dels propietaris i això va obligar a l’arquitecte a rebaixar les pretensions inicials a un sol edifici.
 
La fàbrica que es va acabar bastint era d'un sola planta, tenia una superfície de gairebé 75 metres de llargada per 15 d’amplada -d’un total de 1000 metres2-, amb 36 grans finestrals pautats per pilastres i geometria simple.
 
La nau restà tal com la va projectar Domènech i Montaner fins a l'abril de 1960 quan l'empresa Enric Jover i Cia, S.A. va sol·licitar a l'Ajuntament de Canet de Mar que se'ls atorgués la llicència d'obres per portar a terme una ampliació i modernització de l'immoble fabril.
 
La intervenció, dirigida per Antoni Marqués Castellar, va consistir en la retirada de la coberta original a dues aigües per alçar-hi una segona planta amb una estructura metàl·lica i de vidre i ampliar la nau amb un passadís i una escala per accedir al nivell superior, fet que va malmetre els elements decoratius exteriors i una part de la façana sud. En la mateixa reforma es va aprofitar també per tapiar algunes obertures originals i aixecar un altell dins del volum original de la nau.
 
Pel que fa al vapor de la fàbrica Jover, l'edifici es va bastir anys més tard, entre el 1909 i 1910, al mateix temps que també es construïa el magatzem i les oficines. Domènech va alçar un edifici a quatre vents, amb una planta total de 97 m2 dividit en dues estances amb entrades independents, per instal·lar-hi els elements de tracció mecànica de la fàbrica.
Domènech decorà les façanes amb obertures arquejades a la part superior, emmarcades amb motllures nerviades blanques, que resseguien la coberta construïda amb quatre voltes catalanes.
 
Amb els anys, el vapor ha restat força malmès, en part per la mateixa activitat industrial del recinte i per les ampliacions dels anys 60. L'edifici es va ampliar per la banda nord-est, tot i que es manté encara part de l'estructura original i es conserven tres de les quatre voltes catalanes de la coberta de l’edifici, algunes de les obertures primitives -que es van tapiar-, així com també diferents models dels treballs de fusteria original de l'edifici.
 
Conclusions
Malgrat que arquitectònicament la fàbrica i el vapor no són artísticament edificis rellevants i el seu estat està força degradat i modificat, cal tenir en compte que és l'única indústria tèxtil que va projectar Lluís Domènech i Montaner durant la seva trajectòria professional i això, sense cap mena de dubte, és el que la fa excepcional, tant per la tipologia com també per l'autoria.
 
És per això que des Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner instem a la seva preservació, juntament amb l’antic magatzem (BCIL 093 i 094) atès que a banda del seu interès dins la diversitat tipològica de l'arquitectura domenequiana també cal tenir en compte la càrrega històrica de l'espai ja que la fàbrica Jover va ser la indústria del gènere de punt més important de Canet de Mar i, val a dir també, la darrera gran fàbrica, activa des de finals de segle XIX fins a inicis del segle XXI. Existeixen, per tant, fermes raons històriques i culturals que ens fan decantar per la conservació del complex Jover ja que la fàbrica simbolitza l'element visible de la intensa activitat industrial i, per tant, el complex és un testimoni patrimonial de la revolució econòmica i social que va viure Canet de Mar.
 
Si es manté la proposta de catalogar de la Nau Domènech i el Vapor com un Bé de Protecció Urbanística Documental (BPUD) és, tal com es contempla en l'aprovació inicial del POUM, condemnar els dos edificis al seu enderroc i desaparició. És per això que creiem que cal que aquests elements patrimonials es posin en valor com a Béns Culturals d'Interès Local (BCIL). D'aquesta manera, assegurem que els edificis no es puguin enderrocar i, al mateix temps, en el seu expedient de catalogació, caldria incloure que no s'atorgués cap llicència d'obres si no es contempla la dignificació, amb la modificació de volums, i rehabilitació del recinte per retornar l'estètica domenequiana original, fet que ens permetria redescobrir la fàbrica com un patrimoni industrial d'autor.
Durant aquesta darrera dècada, on la deslocalització del gènere de punt ha deixat moltes naus històriques sense activitat, les administracions locals han sabut reconvertir alguns dels edificis industrials cap a d'altres usos, amb la reestructuració de la ciutat postindustrial. Encara que molts d'aquests edificis no siguin arquitectònicament excepcionals ni estiguin en les seves millors condicions de conservació, quan són restaurats, tots prenen un caràcter singular, gràcies al seu disseny emprat per la seva funcionalitat productiva, i molts d'ells s'acaben convertint en icones del lloc on es troben situats.
 
De la preservació i la reutilització adaptativa d'aquest patrimoni en tenim un exemple ben digne i proper amb la nau de blanqueig de l’antiga fàbrica de tissatge La Obrera Mataronense a Mataró, -avui coneguda com a Nau Gaudí-. L’edifici va ser adquirit per l'Ajuntament de Mataró a finals dels anys 90 i, malgrat que la construcció estava en molt mal estat i, fins i tot, havia estat plenament mutilada per l’obertura del carrer Cooperativa, es va fer una aposta valenta per recuperar l'aspecte original amb una desconstrucció dels elements originals i una reconstrucció combinant les peces d'època  amb nous materials.
 
Avui la nau Gaudí és un edifici cultural de referència que acull la col·lecció Basart d'Art Contemporani de Catalunya i, des del novembre de 2013, també es va declarar punt Km 0 de l'obra gaudiniana.
 
D E M A N E M
Que es tingui per formulada les al·legacions que presentem, dins el tràmit d’exposició pública, per tal que sigui presa en consideració en el document que se sotmet a aprovació provisional. Així mateix, volem fer extensiu a la corporació municipal que lamentem profundament la poca confiança que han mostrat fins ara els responsables tècnics i polítics del POUM atès que durant la seva elaboració, l'Ajuntament de Canet de Mar va encarregar al Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat i al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya dos informes sobre la procedència de declarar les fàbriques de Can Jover i Can Carbonell com a BCIN i en cap cas es va recórrer a una entitat ben propera, amb seu a Canet de Mar, com és el CEDIM, a dia d'avui l'única institució activa que es dedica a l'estudi i posada en valor, a nivell nacional, de l’obra arquitectònica de Lluís Domènech i Montaner. Si se’ns hagués tingut en compte, el Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner hagués pogut aportar també els seus coneixements i avui no caldria presentar aquestes al·legacions.
 
A Canet de Mar, 7 de juliol de 2015

divendres, 5 de juny del 2015

Nou enigma domenequià. Animeu-vos a participar!

El Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner us proposa un joc d'enigmes per conèixer millor l'obra de l'arquitecte.
Si ens envieu la resposta correcta, participareu en el sorteig d'un lot de llibres sobre l'obra i la vida de Lluís Domènech i Montaner. 
Recordeu però, que ens heu d'enviar el vostre nom i el correu electrònic per poder posar-nos en contacte amb vosaltres.


Cliqueu aquí per donar la vostra resposta
De moment ja tenim el primer guanyador dels primer enigma: Pascal Shaw, que s'emporta aquests dos llibres: 

Lluís Domènech i Montaner (1849-1923). El llegat arquitectònic, polític i cultural a Canet de Mar. 
Un esplèndid treball de l'historiador i president del CEDIM, Carles Sàiz i Xiqués, i editat per l'editorial canetenca Edicions Els 2 Pins.

Domènech i Montaner. Articles publicats (2009-2012). 
Un recull dels articles realitzats durant aquests anys per Carles Sàiz i Xiqués i publicats a la revista El Sot de l'Aubó que edita el Centre d'Estudis Canetencs, en el què s'hi troben treballs sobre l'obra arquitectònica de Domènech a Canet de Mar, Barcelona o Tarragona, així com referències a l'origen del nacionalisme català impulsat pel mateix arquitecte, projectes decoratius, etc.

dimarts, 5 de maig del 2015

El CEDIM engega dues rutes Lluís Domènech i Montaner per Canet de Mar, en català, castellà, anglès i rus

El Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner segueix avançant en la difusió de la vida i obra de l'arquitecte modernista. Aquest mes de maig el CEDIM engega les rutes Lluís Domènech i Montaner per Canet de Mar, en català, castellà, anglès i rus
La Ruta Domènech i Montaner 1 consisteix en una passejada d'una hora pel centre de Canet comentant les obres domenequianes com són la Casa Roura, l'Ateneu de Canet, la Casa Domènech, la Masia Rocosa i una visita a la Casa museu Domènech i Montaner de la mà dels experts del Centre d'Estudis.

El preu per persona és de 10 euros (inclou el guiatge i l'entrada al museu inclosa) i el nombre mínim de participants per realitzar la ruta és de 15.
La Ruta Domènech i Montaner 2 és un una activitat que permet gaudir d'una estada de tot un dia a Canet de Mar. Es comença amb la passejada domenequiana comentada a la Casa Roura, l'Ateneu, la Casa Domènech i la Masia Rocosa. Es visita la Casa Museu Domènech i Montaner i. tot seguit, després de passar per la fàbrica Jover i Serra, obra també de l'arquitecte, es fa una parada per dinar i a la tarda es visita el Castell de Santa Florentina, que també va ser restaurat i ampliat per Lluís Domènech i Montaner a finals de segle XIX i començament del XX.
El preu per persona és de 40 euros (inclou el dinar, guiatge i totes les entrades) i el nombre necessari per realitzar aquesta ruta és de 15 participants.
D'altra banda, el CEDIM està treballant en un projecte de ruta escolar al voltant de la figura i obra de Lluís Domènech i Montaner per oferir-lo als centres docents de Catalunya. L'activitat, que comptarà amb un dossier pedagògic per seguir treballant el tema a les aules, té el suport del Centre de Recursos Pedagògics de l'Alt Maresme.
Per a més informació sobre les rutes Domènech i Montaner, envieu un correu a lluisdomenechmontaner@gmail.com o bé als telèfons 652 882 457 (català i castellà) i 647 964 203 (anglès i rus).

dimecres, 29 d’abril del 2015

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música aprova fer-se soci protector del Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner

 
La Fundació Orfeó Català és, des de fa unes setmanes, entitat associada en la categoria de protector del CEDIM. L'entitat barcelonina, propietària del Palau de la Música, que va ser declarat l'any 1997, juntament amb l'Hospital de Sant Pau, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, se suma al conjunt d'institucions amb edificis domenequians que contribueixen, anualment, al sosteniment del Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner.
Des del CEDIM volem agrair el suport que hem rebut de la institució i també les atencions de la seva presidenta Mariona Carulla i també del director general de la Fundació, Joan Oller.
El Palau de la Música ha estat des dels inicis del CEDIM un punt de referència per a les activitats del centre. El març del 2014, conjuntament amb Edicions Els 2 Pins, vam presentar l'obra Epistolari Lluís Domènech i Montaner (1878-1923) a la sala d'assaig de l'edifici domenequià i, des de gener de 2015, a la botiga del Palau ja es poden adquirir els diferents productes del CEDIM; entre d'altres els diferents volums de la revista Domenechiana.